Herroepingsvoorwaarden en formulier

Herroepingsvoorwaarden
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen volgens de richtlijn 97/7EG betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, wet van 6 april 2010 op marktpraktijken en Consumentenbescherming.
De consument heeft het recht aan Lauraqua mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact opnemen met Lauraqua en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Lauraqua Liersesteenweg 456 Mechelen, België.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met de factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:
– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/odr
(info@lauraquamermaids.be)

Modelformulier voor herroeping downloaden